Inbjudan domarutbildning till certifierad domare inom SBQA/WBQA

För att döma en tävling arrangerad av SBQA/WBQA krävs att man har genomgått utbildning arrangerad av föreningen av WBQA licensierad utbildare.

I mars finns möjlighet för dig som är intresserad av att ta ditt intresse inom grill och BBQ en nivå högre genom att genomgå utbildning till domare. Kursen kommer genomföras på engelska av Wim Vink från Holland, President i WBQA Holland, certifierad utbildare tillsammans med Ulf Nietosvuori, Bea Hultfeldt och Robban Gunnarsson. Utbildningen genomförs under en dag och är uppdelad i 2 delar, en teoretisk där regelverket, engelskt, gås igenom och en praktisk där ni får prova på att döma några boxar av samtliga officiella kategorier inom tävling, 5 kategorier, samt sidorätter. Både godkända och boxar med fel och fusk kommer att bedömas.

Eftersom vi i Sverige idag är i stort behov av domare till våra tävlingar är kursen riktad till dig som inte ingår i något aktivt tävlingsteam. Utbildningen hålls i Landskrona på Sirius Restaurangen hos Ulf Nietosvuori, Vice President SBQA, lördag 26 mars 2022 kl. 10 – 16 ca.

Avgift för kursen är 800 SKr varav 500 SKr är 1 års avgift för er domarcertifiering hos WBQA vilket ger er tillträde att döma på samtliga tävlingar arrangerade av WBQA samt medlemskap i SBQA.

Anmälan senast 28 februari 2022 till info@sbqa.nu. Max 18 personer.

Kursavgiften skall finnas registrerad på SBQA:s konto innan utbildningen.

Under dagen kommer serveras lättare mat, vänligen meddela därför eventuella allergier vid anmälan.

Om det finns intresse hos tävlingsteamen kan vi anordna en workshop där aktuellt regelverk gås igenom teoretiskt och praktiskt.