DOMARUTBILDNING 26/3 2022

Att vara domare på BBQ-tävlingar är ett hedersuppdrag som tas på stort allvar inom BBQ-sporten. Som certifierad domare genom SBQA är du välkommen att döma på tävlingar inom WBQAs organisation runt hela världen. Via WBQAs sidor får man reda på var och när både nationella och internationella tävlingar går av stapeln. Som domare är du alltid välkommen och eftersökt!

Som domare bedömer du de rätter lagen lämnar in utefter ett antal kriterier såsom smak, textur eller konsistens, utseende och andra. Man dömer blint dvs. man vet inte vilket lag som lämnat in vilken rätt för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt. För att det ska bli så tydligt som möjligt använder sig SBQA/WBQA av en förutbestämd skala så alla vet vad de olika poängen faktiskt betyder. Domarna uppmuntras även att komma med skriftliga kommentarer som lagen efter tävlingen får ta del av och som är mycket uppskattade då de ger lagen bra uppslag om vad de ska jobba vidare med.

Utbildningen och certifieringen sker i Sverige 26 mars 2022. Utbildningen hålls på Sirius Restaurangen i Landskrona. Avgift 800 kr varav 500kr till WBQA. I detta ingår medlemskap i WBQA/SBQA.

Anmälan till info@sbqa.nu senast 18 februari med namn, telefonnummer, mailadress och eventuella allergier. Begränsat antal platser.

Kursen riktar sig till dig som inte tävlar utan vill döma enbart.