DOMARUTBILDNING

Att vara domare på BBQ-tävlingar är ett hedersuppdrag som tas på stort allvar inom BBQ-sporten. Som certifierad domare genom SBQA är du välkommen att döma på tävlingar inom WBQAs organisation runt hela världen. Via WBQAs sidor får man reda på var och när både nationella och internationella tävlingar går av stapeln. Som domare är du alltid välkommen och eftersökt!

Som domare bedömer du de rätter lagen lämnar in utefter ett antal kriterier såsom smak, textur eller konsistens, utseende och andra. Man dömer blint dvs. man vet inte vilket lag som lämnat in vilken rätt för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt. För att det ska bli så tydligt som möjligt använder sig SBQA/WBQA av en förutbestämd skala så alla vet vad de olika poängen faktiskt betyder. Domarna uppmuntras även att komma med skriftliga kommentarer som lagen efter tävlingen får ta del av och som är mycket uppskattade då de ger lagen bra uppslag om vad de ska jobba vidare med.

SBQA utbildar domare i Sverige när domarkåren behöver fyllas på. Är du intresserad av att utbilda dig eller vill veta lite mer om vad det innebär att vara domare är du välkommen att skicka ett mail till info@sbqa.nu

Vi har i nuläget ingen inplanerad utbildning men anmäl gärna ert intresse.