Om SBQA

SBQA skall vara det självklara förstahandsvalet för företag, föreningar, personer och övriga som vill öka kunskapen, bredda kontaktnätet och främja utvecklingen inom grillning!